A.B.C. Rokers Renonce

(Beter) bridgen in een ontspannen sfeer

  • Lustrum 30 jaar
Previous Next

Afmelden

Het afmelden gaat nog steeds bij Corrie Flederus, graag zo tijdig mogelijk (d.i. voor maandagochtend 11.00 u!)

 

Per email: verstuur afmelding.

 

Voor degenen die geen internet hebben: op telnr. 033-4727456.

Speelgelegenheid

Locatie per 1 juni 2017:

het Klokhuis
Weberstraat 2
3816 VC AMERSFOORT

(Rolstoel toegankelijk)

Locatie

Aktiviteitencommissie

De Amersfoortse Bridgeclub Rokers Renonce bestaat sinds 1986. Toen opgericht door niet-rokers. Nu is het heel normaal dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt. 
Deze Amersfoortse Bridgeclub kenmerkt zich sindsdien door een gezellige stijl. Wij zijn niet super fanatiek. Maar we houden ons uiteraard aan de regels van het spel en de goede omgangsvormen.Wij proberen onze geest scherp te houden door zo goed mogelijk te bridgen. Dat doen we op verschillende niveaus, met ruime aandacht voor beginners.  De gezelligheid staat hoog in het vaandel. Wij bridgen in buurtcentrum "Het Klokhuis", een heel plezierige locatie.

Nieuwe cursus

In overleg met Jan en Jacqueline wordt bekeken of en wanneer we een nieuwe cursus starten. Er zijn enkele infoverzoeken binnengekomen. Het gaat er om of wij meer mensen weten te interesseren. Kijk eens om je heen of je vrienden c.q. kennissen hebt die je zou kunnen benaderen. Ook wordt een flyeractie overwogen. nadere info volgt.

 Viertallen en Ladderen 

De volgende data zijn gereserveerd voor viertallen en ladderen: 28 januari; 1 april en 13 mei

Stand viertallen:

Invullen van de bridgemates: voortaan vult men ook het spelnummer in. Het invullen dient te gebeuren direct na de bieding.

Kofferbridge

De koffer is te verkrijgen op de clubavond via de materiaalmeester of een van de bestuursleden. Instructies bevinden zich in de koffer

Spelverdelingen invoeren

Het is thans mogelijk om de spelverdelingen in te voeren op de kastjes. Dan kan men de spellen thuis nog eens naspelen en analyseren wat er goed of fout is gegaan. Leerzaam! Afgesproken is dat in elk geval de A-lijners hun best doen om de spellen in te voeren. Dat kan na iedere ronde als er tijd over is. Je hoeft niet alle spellen in te voeren. Op het kastje wordt na elke ronde de vraag "spelverdelingen invoeren?" gesteld zolang nog niet alle 4 spellen zijn ingevoerd. Na de laatste ronde is er in elk geval tijd om in te voeren. Als men op iedere A-tafel na afloop van de laatste ronde nog even nagaat of er nog spellen moeten worden ingevoerd doe je je mede"strijders" een groot plezier.  Om de spelverdelingen te bekijken klik je op de datum bovenaan de kolom waarin de uitslag van de zitting staat vermeld. En vervolgens klik je op "spelverdelingen". Nog mooier: klik op "frequentiestaten" en je ziet de spelverdelingen + wat er is geboden en wat per paar de resutaten zijn. LEERZAAM !!!

Lees ook eens bij: Activiteitencommissie ( zie het blok links onderaan ).

Daar vindt U onder andere enkele foto's en de gedichten die U tijdens de kerstdrive werden gepresenteerd.

Contributie

De penningmeester stuurt geen nota. Dus gaarne bij vooruitbetaling uw contributie te voldoen. De contributie bedraagt 50 euro per persoon per halfjaar (voor mensen die ook lid zijn van een andere club is dit 45,50). Het rekeningnummer waarnaar u de contributie kunt overmaken is: NL38INGB 000 59.31.759 t.n.v. Rokers Renonce te Amersfoort. Nog even dit: het huishoudelijk reglement bepaalt dat opzegging van het lidmaatschap 4 weken van tevoren, slechts 2x per jaar kan geschieden. Per 31 december of per 30 juni.