A.B.C. Rokers Renonce

(Beter) bridgen in een ontspannen sfeer

Logo Amersfoortse Bridgeclub Rokers RenonceBestuur Amersfoortse Bridgeclub Rokers Renonce

Voorzitter: Rens de Groot 06-44798

Penningmeester: Jan Willems: 06 23058122

Algemene zaken: Marja Lesger 06-2314

Clubleider

Pauline Ansinger 033-4615035

Peter Jong

Technische Commissie:

Corrie Flederus, Niels Mourits

Arbiters:

Joop Drost

Wil Voorn

Jacqueline van der Beek

Niels Mourits

Afmeldadres

Corry Flederus 033-4727456

Aktiviteitencommissie

Marja Lesger  033-4320864

Petri Stienen

Marijke Stikvoort

"Lief en leed": Josee Roozen: 033-4723610

Beginnerscursus en trainingsavonden

Jan Bosman, Jacqueline van der Beek, Wil Voorn; Rens de Groot; Joop Drost

Ere-leden

Frans Balk

Ad de Vries

Piet Zwaan

Wil Voorn

Bankrekening

NL38 INGB 0005931759 t.n.v. Amersfoortse Bridgeclub Rokers Renonce