A.B.C. Rokers Renonce

(Beter) bridgen in een ontspannen sfeer

Jaarverslag secretaris 2011

De functionarissen van Amersfoortse Bridgeclub "Rokers Renonce" in het verslagjaar zijn:

Bestuur: Voorzitter: Rens de Groot

Penningmeester: Frans Wessels

Leden: Anneke Caljouw en Annette Verhagen

Secretaris/ledenadministrateur: Pauline Ansinger

Overige functionarissen: Wedstrijdleider: Wil Voorn

Arbiters: Maaike Breel, Joop Drost, Albert Flederus, Wil Voorn en Joke Wittebol (invaller)

Materiaalmeester: Trees Kroft

Kascontrole commissie: Jan van Weert en Eltjo Jongsma

Tafelklaarzetters: Albert Flederus en Pieter Zwaan

Indelers: Corrie Flederus, Wil Voorn en Pauline Ansinger

Afmeldpersoon: Corrie Flederus

Organisator zomerbridge: Joop Drost

PR manager: Conny Roelofsen

Cursusleider: Kees van Gastelen

Aftreedschema Bestuur

2012 - Frans Wessels, Anneke Caljouw en Annette Verhagen

2013 – Pauline Ansinger

2014 - Rens de Groot

 

Activiteiten:

• Hoogtepunt van het jaar was het Lustrumfeest op 2 april. De herauten, het huiskamerbridge en ook het prachtige weer, zorgden voor een zeer geslaagde dag. Deze dag werd afgesloten met een heerlijk buffet. Veel dank aan de organisatoren.

• Op de einddrive werden de winnaars van het afgelopen seizoen beloond met een wisselbeker.

• Het zomerbridge van juni, juli en augustus werd, mede dankzij het enthousiasme en de inzet van Joop Drost zeer goed bezocht. De opkomst was over het algemeen groter dan de vorige jaren, mede door de opkomst van de "starters".

• Vanaf september spelen de "starters"mee in de club als nieuwe C-lijn.

• De openingsdrive en de Kerstdrive werden feestelijk gevierd. De evenementen commissie (Conny, Welmoed, Miep Koppelman en Annette) heeft voor een bijzonder leuke Kerstdrive gezorgd op 19 december. De Kerstdrive leverde veel positieve reacties op van de leden.

• In verband met het Lustrumfeest is er dit jaar geen vrijwilligersavond gehouden. Tijdens de openingsdrive zijn de vrijwilligers wel uitdrukkelijk bedankt.

 

Vergaderingen:

Het bestuur heeft dit jaar 5x vergaderd, in januari, maart, mei augustus en november.

Ledenbestand:

Per 31 december 2011 heeft de club 82 leden.

Tot slot

Wij mogen het jaar 2011 als een geslaagd en gezellig bridgejaar beschouwen.

Namens het bestuur, Pauline Ansinger, secretaris.

 

Verslag wedstrijdleider 2011 (pdf)